Alle billeder på denne hjemmeside er underlagt den danske lovgivning om ©copyright. Der må ikke foretages kopiering, download eller anden brug af billederne uden fotografens skriftlige tilladelse. Jazzsiderne drives ikke på forretningsmæssig basis, men som hobby..